Felhasználási feltételek

A kineziologiaszeged.com oldalak használatának megkezdésével valamennyi felhasználó ráutaló magatartással elfogadja az alábbiakban meghatározott felhasználási és adatvédelmi feltételeket és szabályokat. A kineziologiaszeged.com oldalak használata kizárólag ezen feltételeknek és szabályoknak megfelelően történhet. Amennyiben a felhasználási és adatvédelmi feltételeit a kineziologiaszeged.com a jövőben módosítja, a változásokat a kineziologiaszeged.com oldalak nyitóoldalán megfelelően közzéteszi és a módosításra a felhasználók figyelmét felhívja.

A kineziologiaszeged.com oldalak megjelenítésére, működésére és fenntartására vonatkozó műszaki, grafikai, szoftveres és egyéb (például az oldalak formai és tartalmi felépítésével, a tartalmi elemek elnevezésével, színelrendezésével kapcsolatos) megoldások, az kineziologiaszeged.com oldalakon feltüntetett, felhasznált és a kineziologiaszeged.com oldalakkal egyébként kapcsolatos adatok, információk, ikonok, logók, védjegyek, domain nevek, adatbázisok, média file-ok, képek, videók és egyéb megjelölések a Magyarországon hatályos jogszabályok és nemzetközi szerződések és egyezmények által biztosított keretek között jogvédelemben részesülnek és azok tekintetében minden vagyoni jog kizárólag a kineziologiaszeged.com-t illetve az üzemeltetetőt illeti.

A kineziologiaszeged.com oldalakon elérhető tartalom eltérő megjelölés vagy utalás hiányában a kineziologiaszeged.com szellemi alkotását illetve szerzői jogvédelmet élvező művét képezi és a kineziologiaszeged.com külön kifejezett írásbeli engedélyének hiányában kizárólag a vonatkozó jogszabályi előírásoknak megfelelően használható fel. Az ilyen felhasználás kizárólag magáncélból történhet és jövedelemszerzés vagy jövedelemfokozás célját közvetlenül és közvetett módon sem szolgálhatja. A magáncélú felhasználás körében az kineziologiaszeged.com oldalak felhasználója – az on-line hozzáférésen túl – kizárólag azok egyes részeinek a felhasználó által az Internet-hozzáféréshez használt számítógépe merevlemezén történő rögzítésére vagy kinyomtatására jogosult, de kifejezetten nem jogosult az adott tartalom így többszörözött részének az újrafelhasználására, terjesztésére, bármilyen eszközzel és/vagy formában történő másolására, átvételére, adatbázisban történő tárolására, hangrögzítőn történő tárolására, letölthetővé tételére, a tartalom kereskedelmi forgalomba történő hozatalára sem ellenérték fejében, sem anélkül.

A kineziologiaszeged.com oldalak tartalmának a fentieken túlnyúló többszörözéséhez, másolásához vagy ezzel kapcsolatban framek használatához (vagy egyébként a kineziologiaszeged.com oldalak tartalmának harmadik személyek által történő saját tartalomkénti feltüntetéséhez) a kineziologiaszeged.com nem járul hozzá. Kivétel ez alól a kineziologiaszeged.com oldalak bármely elemének hivatkozások (linkek) útján történő elérhetővé tétele, mindaddig amíg a kineziologiaszeged.com oldalak valamelyikére mutató linket tartalmazó weboldalon (linkelő weboldal) a harmadik személy felhasználó közvetlenül az kineziologiaszeged.com oldalakra mutató link mellett jól láthatóan elhelyezi a kineziologiaszeged.com nyitóoldalára (https://www.kineziologiaszeged.com) mint az adott link megjelölt forrására mutató linket is (a “forrás: kineziologiaszeged.com” megjelölés feltüntetésével), és ezen link megfelelő működéséről, hozzáférhetőségéről folyamatosan gondoskodik.

A kineziologiaszeged.com oldalak felhasználásának, felhasználási és jogi feltételeit, rögzítő szabályok megsértése esetén kineziologiaszeged.com haladéktalanul megteszi a jogsérelem vagy jogszabálysértés által szükségessé tett jogi lépéseket, vagyis polgári jogi igények esetén peres eljárást kezdeményez és megfelelő esetben megindítja az elektronikus kereskedelmi törvényben szabályozott értesítési és eltávolítási eljárást, bűncselekmény gyanúja esetén feljelentést tesz, egyéb esetben értesíti az ügyben hatáskörrel rendelkező hatóságot és az eljáró szervekkel együttműködik.

 

Beszámolók

“Több mint egy éve jártam először Reninél. Az eltelt idő alatt többféle kezelést kipróbáltam, illetve részt vettem két olyan tanfolyamon is (Metamorf technika és Hermetikus törvények), amit ő szervezett. Elmondhatom, hogy neki köszönhetően nem csak testileg...”

“Amikor Renátával először találkoztam nagyon rossz állapotban voltam testileg és lelkileg egyaránt. Női betegségtünetektől szenvedtem és beleragadtam egy (lelki) bántalmazó kapcsolatba.Reményvesztettség és elkeseredettség jellemezte a ha...”

“A teljesítmény kényszeres, szorongó 7 éves elsős Kisfiammal, akivel hónapok óta fejfájással, szédüléssel küzdünk, jártunk Renátánál. Előtte már minden vizsgálat (vérvétel, szemészet, CT) negatív lett, de két orvos (allergológus, ...”

“Szia Reni! Ma voltam orvosi vizsgálaton és képzeld: eltűnt a cisztám, felszívódott!! Mind a két petefészkem egészséges és tiszta. Ezt Neked és a Jó Istennek köszönhetem! ”

“...”

“A „soha nem gondoltam volna, hogy velem is megtörténhet” helyzetet éltem át. 30 éves koromban daganot találtak nálam. A szakorvosi kezelés mellett érdekelt, hogy milyen lelki háttere van a betegségemnek. A kineziológiai terápia során felszínre hozott okot te...”

“Úgy gondoltam, hogy értelmiségi szülőként a gyermekemmel semmilyen probléma nem fog felmerülni az iskolában. Nem így történt. Átlagon felüli a szellemi képessége, de a viselkedésével mindezt feledtette, mert mindenből viccet csinált, ami zavarta a tanítás...”

“A munkámmal együtt jár a szereplés, én viszont világéletemben szorongtam. Folyamatos erőfeszítésembe került, hogy ne vegyék észre rajtam a gyomorgörcsöt, a körömrágást és az igyekezetet arra, hogy ne hadarjak. Az előadóteremben sohasem érzékeltem a hall...”

Copyright © 2011. Kineziológia. Minden jog fenntartva.